نوع ملک: آپارتمان
کد ملک: 84
متراژ بنا: 105
قيمت متري: تومان
قيمت کل: 250,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: آپارتمان
کد ملک: 80
متراژ بنا: 110
قيمت متري: 4,000,000 تومان
قيمت کل: 440,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: آپارتمان
کد ملک: 79
متراژ بنا: 150
قيمت متري: 4,000,000 تومان
قيمت کل: 600,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 1188
متراژ بنا: 250
قيمت متري: 1,000,000 تومان
قيمت کل: 1,000,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 179
متراژ بنا: 140
قيمت متري: 2,330,000 تومان
قيمت کل: 3,500,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 83
متراژ بنا: 500
قيمت متري: 3,330,000 تومان
قيمت کل: 2,000,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 148
متراژ بنا: 190
قيمت متري: 3,150,000 تومان
قيمت کل: 850,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 107
متراژ بنا: 280
قيمت متري: تومان
قيمت کل: 1,100,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 106
متراژ بنا: 100
قيمت متري: 420,000 تومان
قيمت کل: 250,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 101
متراژ بنا: 250
قيمت متري: 1,200,000 تومان
قيمت کل: 2,100,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 96
متراژ بنا: 600
قيمت متري: 4,780,000 تومان
قيمت کل: 4,300,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 82
متراژ بنا: 160
قيمت متري: 1,300,000 تومان
قيمت کل: 14,950,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 54
متراژ بنا: 300
قيمت متري: تومان
قيمت کل: تومان
جزئيات بيشتر
نوع ملک: باغ - باغچه - ويلا
کد ملک: 7
متراژ بنا: 400
قيمت متري: 3,518,518 تومان
قيمت کل: 3,800,000,000 تومان
جزئيات بيشتر
        جستجوي ملک 
           نوع ملک *
     تقاضا *
 
            شهر *
حداکثر متراژ کل *
 
   حداقل قیمت *
حداکثر قيمت *
 
   
 
صفحه اصليold">صفحه اصلي تماس با ما درباره ما شکايات و نظرات قوانين و مقررات
نشاني : دماوند، ميدان قدس، خيابان مطهري، جنب فرمانداري

تلفن :76338100

فکس :76338072

MolkSin.com@gmail.com

ملک سين در رسانه ها